Zemin Var mı Yok mu?

Zemin Var mı Yok mu?

Vitra Çağdaş Mimarlık Dizisi’nin 4. serisi “Dikkat! Kaygan Zemin” başlıklı sergi İstanbul Modern’de 26 Mart günü açıldı. Açılışın biraz öncesinde yayınlanan küratöryal metindeki iddialı önermeler merak çıtasını yükseltecek türdendi.

Sunulan işler arasındaki kavramsal ağın çerçevelediği bir zemin ve bunun kayganlığı üzerine düşünmek, konuşmak ve yazmak söz konusu olacaksa belirtmek gerekir ki sergi söylemsel vaatlerini yerine getiremiyor. İroni, sinizm, nihilizm veya başka bir ifade biçimi varsa da izleyici açısından doyurucu bir anlamlandırma imkanı yakalamak pek mümkün değil. Daha çok kafadar bir grubun kişisel eğlenceleri kıvamında ortaya çıkmış bir parti sonrası dağınıklığa tanık olunduğunu söylemek ise mümkün. Mimarlığa, mimarlık kültürüne içeriden, dışarıdan, aradan ya da başka bir konumdan bakmak, sarsmak gibi bir performanstan çok mizahı ve neşesi sönük, iletişim dili oldukça parazitli bir tanıtım kataloğu ile karşılaşılıyor: küratörün isimlendirmesiyle bir ‘kültür peyzajı“. Serginin kavramsal zeminindeki gedikler mekansal zemine de sirayet ediyor. Üzerine basmak, üzerinde gezinmek yerine etrafında gezilen bir masa serginin kurucu elemanı. Dağıtmaktan çok dağılmaya direnen, kaygan değil ama kırıklı, yükseltilmiş bir zemin olarak işlevseleşen bir masa. Masadan uzaklaşıp tavana, zemine ve duvara iliştirilen işler ise kendi tekilliklerini bir arada tutmaya, kendi mevcudiyetlerini kotarmaya çalışan, etkileşimleri tartışmalı yalnızlıklar olarak kalıyor. Teknik aksaklıklar da cabası.

IMG_8340

Metinsel imalatın tetiklemeye çalıştığı imgelem ile sergiye aktarılan maddi kültür nesneleri arasındaki açıklığa dahil olması arzu edilen deneyimsel dağarcığın belirsizliği ortamın hakim atmosferi. Ara ara vurgulanan ‘muğlaklık’ yaratıcı bir imgelem çoğulculuğuna yaklaşamadığından çokluk değil tekil kopukluklar ve gedik alanlar oluşturuyor. Sorgulatmaktan çok serginin kendilikliğini tanımlamaya zorlayan cevapsız sorular sisi içinde silikleşen bir girişim olarak Mayıs ayı sonuna kadar izlenebilir.

IMG_8381

® Burak Altınışık

 

 

Yazar

7 Ocak 1972 İstanbul doğumlu. Sırasıyla, 1990-1995 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde mimarlık lisans, 1995-1998 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans, 2007-2013 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı'nda doktora eğitimini tamamladı. Tarih ve kuram odaklı düşünme ve yazma denemelerini farklı zeminlerde sürdürüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir