işlev

işlev(sel) ve sakil(lik)

işlev(sel) ve sakil(lik)

rampa; eğimi, uzunluğu gibi ölçü değerleri bakımından teknik bir yapı elemanı olduğu kadar, eşzamanlı yatay ve düşey yer değiştirmenin mekansal deneyim imgesini üzerinde biriktirebilen bir mimari haz nesnesi. bir başka ifadeyle, işlevsel katmanlarıyla birlikte estetik hazzı güçlendirebilen özgül bir ara(da)lık.…
Daha fazlası...