Yazar Arşivleri

Burak Altınışık

7 Ocak 1972 İstanbul doğumlu. Sırasıyla, 1990-1995 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde mimarlık lisans, 1995-1998 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans, 2007-2013 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı'nda doktora eğitimini tamamladı. Tarih ve kuram odaklı düşünme ve yazma denemelerini farklı zeminlerde sürdürüyor.
işlev(sel) ve sakil(lik)

işlev(sel) ve sakil(lik)

rampa; eğimi, uzunluğu gibi ölçü değerleri bakımından teknik bir yapı elemanı olduğu kadar, eşzamanlı yatay ve düşey yer değiştirmenin mekansal deneyim imgesini üzerinde biriktirebilen bir mimari haz nesnesi. bir başka ifadeyle, işlevsel katmanlarıyla birlikte estetik hazzı güçlendirebilen özgül bir ara(da)lık.…
Daha fazlası...
“1960 Bildirileri”

“1960 Bildirileri”

“Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” başlıklı İkinci İstanbul Tasarım Bienali çerçevesine dahil edilen etkinliklerden “Şu anda gelecek nedir?” sorusunu manifestolar üzerinden yeniden düşünmeye yaptığı çağrının bir uzantısı olarak SALTGALATA oditoryumda Esra Akcan’ın moderatörlüğünde Cengiz Bektaş, Ersen Gürsel ve Uğur Tanyeli…
Daha fazlası...