Hakkımızda

urbanilaklakantakimAhmet Haşim, nev-i şahsına münhasır, nüktedan, müstehzi, müzikli bir üslupçu, bir şair ve bir entellektüel olarak 1928 yılı sonunda Akşam gazetesi ve Dergah dergisinde çıkan yazılarını yukarıda sıralanan nitelendirmeyi vurgulayan bir başlık olan “Gurebâhâne-i Lâklâkan” altında toplar. Bu toplamın içinde, aynı başlığa sahip bir de makale mevcuttur. Makale, yazıldığı dönemi mimarlık ile kurulmaya başlanan yeni ilişkiler üzerinden ve içinde bulunduğu dönemin tarihsel angajmanları (yurtsever duyarlılık, milliyetçi retorik) ile birlikte ve onlara mesafelenerek anlar ve anlamlandırır. Modern hayatı çözümlemeye çalışan, modernliğinin farkında bir figür olarak tüm bu bağlam içinde pozisyon alır; aldığı pozisyonu çözümleyerek görüntüler ve kendi gündemini bir içerik olarak oluşturur:

O sırada İstanbul’un okur yazar gençleri arasında “mimâri” bir milliyetperverlik hüküm sürüyordu. Herkes evvelce işitilmemiş eski bir mimar ismini bulmakla iftihar ediyor; makaleler ihtiyar mermerlerin ma’na ve asaletinden bahsediyor; şiirler kemer ve sütunların güzelliğini söylüyordu. Edebiyat lisanı duvarcılık ve marangozluk tabirâtıyla dolmuştu.Türk medeniyetinin ölçüsü münhasıran “mimâri” olmuştu. Mimâri münakaşalarıyla câ-be-câ dostluklar te’essüs ediyor, düşmanlıklar vücûd buluyordu. Milli şuurun uyandırdığı derûnî kuvvetler henüz büyük felâketlerin çekiciyle döğülmemiş, bugünkü rüştünü bulamamıştı. Bu kuvvetler havaî fişenkler şeklinde, hayatın gecesinde, renkli ateşlerden seyyal nakışlar çizdikten sonra dağılıp gidiyordu.

O sırada Bursa’da benim de ne yapacağım tabiî belli idi: Abideleri görmek, nakışlar ve çinilere dair tetkikâtta bulunmak, sormak, düşünmek, not almak ve nihâyet mimârînin “tarih” ve “bedi”ine da’ir az çok uydurma yeni bir keşifle zengin, müstakbel münakaşalar için yerinde toplanmış kuvvetli vesikalarla silâhlı olarak İstanbulâ dönmekti. Öyle yaptım.

Urban-i Laklakan, gündelik hayat içinde kendi gündemini, alınan pozisyonları çözerek oluşturmaya çalışan bir sorma, düşünme, not alma ve paylaşma grubudur.

Berna Sayar

9 Eylül 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde lisans (2004), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans (2010) eğitimini tamamladı. Üniversite yıllarından itibaren arkeolojik kazılara katıldı; Beçin (Milas), Ani (Kars) kazılarında yer aldı. 2012 yılından itibaren Edirne Yeni Saray Kazısı’nda görev almakta ve mimarlık tarihi alanındaki çalışmalarını akademik alanda sürdürmektedir.

Işıl Uçman Altınışık

4 Temmuz 1980 Ankara doğumlu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde mimarlık lisans (2003), İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans (2007), Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı’nda doktora eğitimini (2012) tamamladı. 2005 yılından beri mimarlık tarihi, kuramı ve mimari tasarım odaklı  çalışmalarını akademik alanda sürdürüyor.

Burak Altınışık

7 Ocak 1972 İstanbul doğumlu. Sırasıyla, 1990-1995 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde mimarlık lisans,  1995-1998 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans, 2007-2013 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı’nda doktora eğitimini tamamladı. Tarih ve kuram odaklı düşünme ve yazma denemelerini farklı zeminlerde sürdürüyor.

Derin Özken

27 Eylül 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde tamamladı.  İlkokul sürecinde başladığı yelken sporunda milli takım seviyesine kadar yükseldi. Lise yıllarında Interrail ile iki defa Avrupa’yı gezdi.  2001-2002 seneleri arasında AçıkRadyo’da progressive rock konulu Çilekten Tuğlalar adlı radyo programını partneri ile hazırlayıp sundu. Mimarlık öğrenimini Londra Architectural Association (AA) okulunda, Modern Ornament (Modern Süsleme) projesi ile tamamladı. Londra’da Foster+Partners, Paritt Leng ve İstanbul’da Tabanlıoğlu mimarlık ofislerinde çalıştı. 2012 yılının ikinci yarısında kendi mimarlık şirketini kurdu. Çalışmalarının yanı sıra 2012 Şubat ayından beri  üniversitede tasarım ve mimari proje dersi vermektedir.

 

Kaydet