Aylık Arşivler: Mart 2015

Temsil: Maksat Adı Yaşasın!

Temsil: Maksat Adı Yaşasın!

Neredeyse hemen her alanda süregelen hemen her kavramın, terminolojinin eriyik bir kıvama gelerek bir bulamaç içinde birbiri içine geçiştiği güncel konjonktürde tarihi yapıları “ihya” başlığı altında yürütülen inşaat ekonomisi etkinliklerinin sonuç ürünleri tartışma konusu olmaktan çıkamıyor. Restorasyon adıyla başlayıp rekonstrüksiyona…
Daha fazlası...
işlev(sel) ve sakil(lik)

işlev(sel) ve sakil(lik)

rampa; eğimi, uzunluğu gibi ölçü değerleri bakımından teknik bir yapı elemanı olduğu kadar, eşzamanlı yatay ve düşey yer değiştirmenin mekansal deneyim imgesini üzerinde biriktirebilen bir mimari haz nesnesi. bir başka ifadeyle, işlevsel katmanlarıyla birlikte estetik hazzı güçlendirebilen özgül bir ara(da)lık.…
Daha fazlası...